sobota, 13 grudnia 2008

i-n-r-i 2

zabiłem. i znów pokutuję.
nie kupiłem chleba.
to zły znak. kolejny.
bo są znaki na niebie,
znaki przy drodze,
znaki na murach.
znaki interpunkcyjne.
kropki, średniki, przecinki,
myślniki, pytajniki, nawiasy,
dwukropki, wielokropki..........
w końcu całe zdania.
przetwarzam je cyfrowo
i nadal równomiernie iluminuję